TopStories

New jobs in Industrial | Manufacturing | Finance | Banking | Insurance
 by John McClane
 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP | SẢN XUẤT 

NHÂN VIÊN KINH DOANH
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Hà Nội
Phúc lợi: Tiền thưởng | Chăm sóc sức khỏe | Giải thưởng
Mức lương: 12 – 18 MIL VND


QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Cấp bậc: Quản lý
Nơi làm việc: Hà Nội
Phúc lợi: Tiền thưởng | Chăm sóc sức khỏe | Giải thưởng
Mức lương: 20 - 25 MIL VND

QUẢN LÝ XUẤT – NHẬP KHẨU
Cấp bậc: Quản lý
Nơi làm việc: Hà Nội
Phúc lợi: Tiền thưởng | Chăm sóc sức khỏe | Giải thưởng
Mức lương: 20 - 25 MIL VND

  

NGÀNH TÀI CHÍNH | NGÂN HÀNG | BẢO HIỂM

CHUYÊN VIÊN MARKETING
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Hải Phòng
Phúc lợi: Tiền thưởng | Chăm sóc sức khỏe | Giải thưởng
Mức lương: Negotiable


KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Hà Nội
Phúc lợi: Tiền thưởng | Chăm sóc sức khỏe | Giải thưởng
Mức lương: Negotiable

CLAIM SENIOR EXECUTIVE
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Hà Nội
Phúc lợi: Tiền thưởng | Chăm sóc sức khỏe | Giải thưởng
Mức lương: Negotiable

Read More: Job Search, Careers,

Press Tools

Related Links

First Alliances Resources